Onze Blog

Blijf op de hoogte, lees op onze blog te laatste nieuwtjes!

Nationaal Watersportdiploma

Het Nationaal Watersportdiploma: tijd voor een kwaliteitsimpuls van de Nederlandse watersportsector


Met trots presenteren we het Nationaal Watersportdiploma (NWD), een fundamentele verschuiving in het bewaken en ontwikkelen van kwaliteit, veiligheid en plezier in de watersport. Ons doel is helder: een kwaliteitsimpuls geven aan de gehele sector. Maar waarom deze verandering, wat betekent het voor de diplomering en hoe draagt het bij aan een kwaliteitsverbetering?


De noodzaak voor verandering

Via intensieve samenwerking met toonaangevende vaarscholen in Nederland kwamen we tot de conclusie dat het bestaande CWO-systeem (Commissie Watersport Opleidingen) niet langer voldeed aan de diversiteit van typen vaarlocaties, verenigingen, scouting en vaarscholen. Je hebt immers andere vaardigheden nodig voor het varen van een wedstrijd,  dan dat een startende zeiler en/of recreant nodig heeft. Elk type locatie verdient een diplomalijn die past bij hun consument, met bijbehorende hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen.


Eén sterk merk

De toekomst die wij voor ogen hebben, is een gebonden landschap met één diplomalijn, een wens waar wij actief naar toe werken, samen met het Watersportverbond. Het is essentieel dat we daarbij de verschillen tussen verenigingen, vaarscholen en eventueel scouting erkennen. Elk leidt een ander type cursist op, die baat heeft bij een opleidingsstructuur en kwaliteitseisen die aansluit bij hun specifieke behoeften.


Daarbij is een sterk merk van belang, met een moderne uitstraling, die zichtbaar is voor de consument. Op die manier kunnen we de consument beter voorlichten en hen enthousiasmeren voor de watersport. Andersom moet de consument erop kunnen vertrouwen dat aangesloten locaties bij dit merk van de hoogste kwaliteit zijn.


De rol van het NWD als kwaliteitspoortwachter

Als nieuwe standaard in de watersport streeft het NWD naar het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. We stellen duidelijke eisen aan onze aangesloten vaarlocaties en introduceren strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen, zoals het verplicht dragen van helmen in bepaalde situaties. Dit doen we om het consumentenvertrouwen te behouden en lessen uit het verleden en uit andere branches toe te passen. 


Ook introduceren we voor het eerst kwaliteitseisen op het gebied van sociale veiligheid, bijvoorbeeld door het verplicht tekenen van een gedragscode voor alle betrokkenen bij NWD-vaarlocaties, door het beschikbaar stellen van een gecertificeerd vertrouwenspersoon en het jaarlijks opstellen van een jaarverslag op het gebied van sociale veiligheid en integriteit. 


Nieuwe diplomalijn

We maken met de nieuwe diplomalijn onderscheid in leeftijdscategorieën (jeugd, jongeren, en volwassenen), disciplines en specifieke bootsoorten. Dit alles doen we met een modulaire opbouw, zoals bijvoorbeeld basisvaardigheden, hogerwal of trapeze varen. Op deze manier creëren we kleine, haalbare tussenstappen. 


Erik